W ostatnim czasie wśród mieszkańców Pelplina pojawiło się zaniepokojenie o stan techniczny ceglanego muru przy ulicy Mickiewicza, który jest pozostałością po byłej cukrowni. Pytanie, czy jego przechylenie powoduje realne zagrożenie dla przechodniów, zdaje się być jak najbardziej aktualne. Miejskie służby zgłaszały problem w tczewskim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, który prowadzi obecnie postępowanie w tej sprawie. Zwróciliśmy się zatem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Leszka Lewińskiego, z zapytaniem od kiedy i na kogo wniosek zostały podjęte działania oraz jaki może być ich końcowy rezultat.

31 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Od tego dnia każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Osobom nie stosującym się do tego przepisu grozi mandat od 20 do 500 złotych. Dotychczas taki obowiązek dotyczył tylko dzieci poniżej 15. roku życia.

     Każdego roku na polskich drogach giną setki osób. Wiele ofiar to osoby poruszające się po zmierzchu wzdłuż nieoświetlonych dróg. W ubiegłym roku w Warszawie doszło do 1204 wypadków drogowych, w których zginęło 21 pieszych, a 140 zostałoFot. www.policja.waw.pl rannych. Najczęstszą przyczyną wypadków z winy kierującego było nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych (247). W 17 wypadkach kierujący nie udzielił pierwszeństwa pieszemu. Natomiast najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszego było nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem (52) oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (45).

     Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach, prowadzono liczne kampanie mające na celu zachęcić użytkowników do noszenia elementów odblaskowych. Dotychczasowe zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładały taki obowiązek jedynie na osoby poniżej 15. roku życia.

     Teraz ustawodawca rozszerzył ten zapis na wszystkich, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wyjątek dotyczy tylko pieszego, który będzie mógł poruszać się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych jeżeli będzie poruszał się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Niewielki koszt, ogromny zysk

     W uzasadnieniu do projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym podkreślano, że koszty wyposażenia w elementy odblaskowe są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania. Przepis ten nie powoduje obciążenia dla budżetu państwa czy jednostek samorządu terytorialnego, może natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg.

Źródło: www.policja.waw.pl

Podziałem punktów (1:1) zakończyło się spotkanie 4. kolejki IV ligi pomiędzy Centrum Pelplin a Jaguarem Gdańsk (mecz odbył się 23 sierpnia 2014 r.). Bramkę dla drużyny z Pelplina zdobył Maciej Szyszkowski.

16 sierpnia 2014 r. na stadionie miejskim w Pelplinie odbyło się spotkanie II kolejki IV Ligi. Po fantastycznym rozpoczęciu sezonu, tym razem Centrum Pelplin musiał uznać wyższość gości, którzy dopiero golem w doliczonym czasie gry zapewnili sobie zwycięstwo. Spotkanie ze Startem Miastko zakończyło się wynikiem 2:3.

15 sierpnia 2014 r. na zakończenie Dnia Patrona Miasta Pelplina – Świętego Bernarda oraz XXVIII Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza, odbył się koncert zespołu Drossel.