Polska Grupa Pocztowa - firma należąca do cypryjskiej spółki Badenhop Holding Limited - wygrała za 0,5 mld zł przetarg na obsługę pocztową sądów i prokuratur w Polsce na lata 2014-2015. Dzięki temu od początku roku przesyłki z sądu lub prokuratury mogą na nas czekać w... kiosku "Ruchu".

Co to oznacza dla mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin?


     Pod koniec ubiegłego roku Centrum Zakupów dla Sądownictwa wybrało ofertę - należącej do cypryjskiej spółki - "Polskiej Grupy Pocztowej", jako najkorzystniejszą ofertę obsługi pocztowej sądów i prokuratur pod względem ceny. Przetarg przegrała Poczta Polska, która za 2 lata obsługi pocztowej sądów i prokuratur chciała wziąć łącznie 580 mln zł. "Polska Grupa Pocztowa" zaoferowała 497 mln zł za tą samą usługę. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w przetargu było posiadanie placówki pocztowej w każdej gminie w Polsce. Z uwagi na fakt, że "Polska Grupa Pocztowa" nie spełniała tego warunku, weszła w alians z InPostem, który ma umowę partnerską z "Ruchem" posiadającym 5 tys. kiosków w całej Polsce. W ten sposób, gdy przesyłka z sądu lub prokuratury będzie awizowana, nie odbierzemy jej już na poczcie, lecz w punkcie InPostu lub w jednym ze wspomnianych 5 tys. kiosków "Ruchu".

     Lista placówek na terenie Miasta i Gminy Pelplin, w których można odbierać awizowane listy z sądów i prokuratur, dostępna jest na stronie www.pgpsa.pl, przedstawia się ono następująco:   

Zrzut ekranu ze strony http://www.pgpsa.pl/zasieg-dzialania/


     Wśród przedstawicieli administracji publicznej już dziś pojawiło się szereg pytań i wątpliwości. Mianowicie w jaki sposób będzie chroniona tajemnica korespondencji w kioskach "Ruchu"? Jak pozostawianie w kiosku przesyłki z informacjami widocznymi na kopercie (status adresata w postępowaniu itp.) ocenia Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych? Pracownicy poczty mają status funkcjonariusza publicznego. Czy ten sam status ma pracownik kiosku? Jakie kary poniesie prywatny przedsiębiorca będący właścicielem kiosku lub innego punktu obsługi pocztowej w ramach współpracy z "Polską Grupą Pocztową", jeśli z jakiegoś powodu straci przesyłkę z sądu lub prokuratury (np. wskutek włamania zginie sądowa korespondencja, od której dostarczenia biegną ważne terminy dotyczące m.in. złożenia odwołania od wyroku)? Placówki pocztowe wbrew pozorom mają bardzo dobre zabezpieczenia i niezwykle trudno się do nich włamać. Jakie zabezpieczenia posiada kiosk "Ruchu"?

Jakub Zieliński
Red. naczelny TV-Pelplin

comments