Za nami kolejne, udane Dni Pelplina. Prezentujemy filmową migawkę z przebiegu świątecznych wydarzeń !

comments