28 stycznia 2020 roku odbyła się inscenizacja historyczna: Przyjazd dowódcy Frontu Pomorskiego – Generała Józefa Hallera do Pelplina. 28 stycznia 1920 r. oddziały Frontu Pomorskiego wkraczające do Pelplina dokonały jego przyłączenia do Polski. Po blisko 148 latach zaboru pruskiego Pelplin powrócił na łono ukochanej Ojczyzny. W 2020 r. mija dokładnie sto lat od tego historycznego wydarzenia. 

comments