Dnia 16 października 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyła się uroczysta V Gala Edukacyjna. Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych, aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla nauczycieli. Gratulujemy!

14 października 2019 r. odbyło się otwarcie Otwartej Strefy Aktywności w Pelplinie. Inwestycja była współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła ok 100 tys. zł w ramach której powstała m.in. siłownia oraz strefa relaksu - dla dzieci jak i osób starszych.

12 października 2019 r. w hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie Klub Sportowy Bloczek Team zorganizował IV Galę Zapasów pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

10 października 2019 r. w Rajkowach odbył się pogrzeb wieloletniego sołtysa i radnego Rady Miejskiej w Pelplinie Jana Krajnika.

Zmarł wieloletni radny Rady Miejskiej w Pelplinie oraz sołtys miejscowości Rajkowy - Jan Krajnik. Rodzinie i najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia. Jednocześnie dziękujemy Panu Janowi za wieloletnią - bardzo dobrą - współpracę!