6 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin odbyło się podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 253/46 w Pelplinie, która docelowo ma zostać zagospodarowana na budownictwo mieszkalno-usługowe.

comments