Program Grupy Energa „Dynamiczni Seniorzy z energią” dedykowany jest osobom w wieku 55+ , które chcą aktywnie spędzać czas. Działania Grupy Energa skupiają się wokół ułatwienia im dostępu do opieki medycznej, profilaktyki prozdrowotnej i do zachęcania w uczestniczeniu w życiu kulturalnym i społecznym w swoim regionie.

Program promuje zdrowy styl życia i działania na rzecz bezpieczeństwa osób starszych. Wiosną i jesienią (5 spotkań wiosną oraz 10 jesienią) odbędą się regularne zajęcia sportowe prowadzone we współpracy z AWFiS. Ponadto w ramach programu odbędą się Gminne Dni Seniora, na których można będzie skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych, warsztatów i wykładów. Nowością w tegorocznej edycji programu będzie Olimpiada Seniorów, która odbędzie się jesienią 2018 roku w Gdańsku. Podczas Olimpiady, Seniorzy z gmin współrywalizować będą między sobą na specjalnie przygotowanym torze.

Celem działań jest nie tylko poprawa kondycji czy zdrowia, ale również integracja lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty kulturalnej przeznaczonej dla osób starszych.

Zajęcia w Pelplinie, odbywać się będą w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1, ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin w poniedziałki w godz. 11.00-13.00. Pierwsze zajęcia zaczynają się 21.05.2018. Wiosenna edycja ćwiczeń potrwa do 18 czerwca, a kolejna rozpocznie się tuż po wakacjach.

Zapisy są przyjmowane bezpośrednio w Sekretariacie Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie lub pod nr. tel: 602-198-783

comments