Prezentujemy ciekawe dane dotyczące Gminy Pelplin, nadesłane z pelplińskiego magistratu.

     Ogólna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Pelplin według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosła 16214 osób z czego  liczbę 12785 stanowią osoby pełnoletnie. Dowodzi to faktu, że na chwile obecną Pelplin zamieszkuje społeczeństwo dojrzałe.
Ciekawostkę stanowi informacja, iż gminę Pelplin nadal zamieszkuje o 200 kobiet więcej, aniżeli mężczyzn, pomimo zaobserwowanego w ostatnim czasie faktu rodzenia się większej ilości chłopców, aniżeli dziewczynek.

     W roku ubiegłym w Pelplinie wydano 2848 dowodów osobistych, zaś rejestr mieszkańców Pelplina odnotował:
• 181 urodzeń, w tym 99 chłopców i 82 dziewczynek, co stanowi tendencje wzrostową w stosunku do roku 2015, w którym odnotowano 167 urodzeń.
• 199 zgonów, 109 mężczyzn i 90 kobiet,
• oraz zawarcie związku małżeńskiego przez  206 osób z terenu gminy.

     Najbardziej popularne imiona nadawane naszym narodzonym w 2016r. mieszkańcom to dla chłopców: Aleksander, Szymon, Jakub, zaś dla dziewczynek: Antonina, Agata, Amelia.

     Najstarsza osoba zamieszkująca Pelplin ukończyła w ubiegłym roku 108 lat.

     Ponadto Urząd Stanu Cywilnego w Pelplinie dokonał rejestracji:
- 80 zgonów;
- 106 małżeństw z czego 21 zawartych zostało przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Pelplinie, zaś 85 w obecności duchownego.

     W rejestrze stanu cywilnego dokonano również wprowadzenia:
- 7 związków małżeńskich zawartych poza granicami kraju, tj.: na terenie Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Słowacji.
- oraz 24 urodzeń, które również  miały miejsce poza granicami kraju: w Australii, Norwegii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech,

     Ponadto zgodnie z nowo obowiązującymi zasadami przeniesiono z tradycyjnych ksiąg stanu cywilnego do elektronicznej Bazy Usług 1187 aktów, zaś wydano z nich 1893 odpisy.

comments