Już jutro, 22 września 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbędzie się koncert Nocnej Zmiany Bluesa. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 2A w Pelplinie.


Więcej informacji o koncercie na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury.

6 września 2015 r. na targowisku miejskim w Pelplinie odbyły się Dożynki powiatowo-gminne. Jest to tradycyjne święto, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony, owoc wysiłku i całorocznej pracy na roli, są oddaniem szacunku trudności rolników i życzeniem im przede wszystkim plonów z nawiązką w następnym roku. Są tez okazją do wypoczynku i dobrej zabawy.

4 września 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza, odbyła się XI sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad radni podjęli uchwałę w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców gminy w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Pelplinie.

W piątek 4 września w Ośrodku Kultury odbyło się losowanie nagród ogólnopolskiego dwutygodnika szaradziarskiego „Rozrywka” nr 16 oraz konkurs dodatkowy. Konkurs poprzedzony został występem artystycznym zespołu dziecięco-młodzieżowego "Janiszewskie szprychy i dwa knapy" z Janiszewa. Zespół pod kierunkiem pani Marii Szultz tańczył i śpiewał po kociewsku. XVII Mistrzostwa Szaradziarskie Pelplina odbyły się w sobotę o godz. 11.00.

2 września 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zawarł oficjalne porozumienie z samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 230 (Pelplin - Rajkowy). Podpisany dokument zakłada opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac modernizacyjnych.