4 września 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza, odbyła się XI sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad radni podjęli uchwałę w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców gminy w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Pelplinie.

comments