29 czerwca 2015 r. podczas obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pelplinie radni przegłosowali wprowadzenie podwyżek z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

     Już wkrótce za odpady niesegregowane będziemy płacić 27 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość (dotychczas 20 zł), natomiast za odpady segregowane opłata wyniesie 15 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość (dotychczas 13 zł). Ponadto zlikwidowana zostanie ulga dotycząca mieszkańców którzy nie ukończyli 18 roku życia (opłata wynosiła w takim przypadku 9 zł miesięcznie za osobę). W jej miejsce wprowadzona zostanie 40% ulga za wywóz śmieci dla mieszkańców legitymujących się kartą dużej rodziny. Więcej informacji w materiale filmowym.

comments