WARTO WIEDZIEĆ:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowuje się do wprowadzenia podwyżki podatku od garaży. Przełożyć się to może na to, że właściciele domów na terenie wszystkich gmin w Polsce będą musieli zapłacić rocznie nawet o 300 zł więcej niż obecnie.
fot. wikipedia.pl

Jak donosi portal forsal.pl resort przygotował projekt, który nie tylko nie kończy absurdalnej dyskusji o podatku od garaży, ale dodaje jej dodatkowej pikanterii:

"Obecnie tylko część podatników płaci podatek od nieruchomości za garaż według 10-krotnie wyższej stawki niż za mieszkanie (stawka maksymalna od budynków pozostałych to 7,73 zł za jeden m2. powierzchni użytkowej, a od mieszkalnych – 0,74 zł za jeden m2.). Właściciele domów w ogóle nie mają z tym problemu – jeśli garaż jest w bryle budynku, płacą według niższej stawki – jak za mieszkanie. Ministerstwo chce jednak wprowadzić zasadę, zgodnie z którą za garaż będziemy płacić – wszyscy, bez wyjątku – według tej wyższej stawki. Dla właścicieli mieszkań i domów oznacza to roczną podwyżkę podatku od nieruchomości o co najmniej 100 zł. Oczywiście im większy garaż, tym większa podwyżka. Jeśli ktoś ma dwustanowiskowy o powierzchni 40 mkw., to wyniesie ona prawie 300 zł rocznie. Oznacza to, że garaż będzie opodatkowany jak luksus."

Tymczasem portal niewygodne.info.pl, w kontekście zamierzeń podatkowych rządu, zwraca uwagę, że:

„(...) naczelną zasadą polityki finansowej Donaldu Tuska miało być stopniowe obniżanie podatków i danin publicznych. Tak przynajmniej twierdził premier w listopadzie 2007 roku podczas wygłaszania swojego expose. Tymczasem po wypowiedzeniu tych słów podniesiony został podatek VAT, kilkukrotnie akcyza, składki na ZUS, składka rentowa dla przedsiębiorców, a ponadto zlikwidowane zostały ulgi: budowlana i internetowa. Obniżono także o 1/3 zasiłek pogrzebowy, opodatkowano lokaty 1-dniowe, kilkukrotnie podniesiono maksymalne limity na podatki lokalne oraz zamrożono na 5 lat kwotę wolną od podatku."

Źródło informacji:
forsal.pl
niewygodne.info.pl


Nagrody Starosty Tczewskiego - lista nagrodzonych i wyróżnionych w dniu 27 marca 2014 r.

SPORT - Nagrody finansowe Starosty Tczewskiego

Zawodnicy:
1) Krzysztof Uwijała
2) Daniela Kamińska
3) Patryk Baran
4) Daniel Ławrynowicz
5) Lucyna Borkowska
6) Katarzyna Godlewska
7) Zygfryd Liban
8) Marcelina Forduńska
9) Maria Deptulska
10) Julia Sabiecka

Trenerzy:
1) Józef Krawczykiewicz
2) Mariusz Marut
3) Piotr Maziewski
4) Tadeusz Galiński
5) Mariusz Grubich

Nagroda Specjalna - finansowa Starosty Tczewskiego

6) Arkadiusz Gardzielewski

Wyróżnienia Starosty Tczewskiego
Zawodnicy:
1) Miłosz Sabiecki
2) Julian German
3) Józef Bejgrowicz
4) Mateusz Deptulski

Animator sportu:
1) Edyta Nobis

Trenerzy:
1) Tomasz Śmiełowski

Mecenas Sportu:
1) "Meblex" S.C. M. Wojtuszkiewicz, J. Daszek

KULTURA - Nagrody finansowe Starosty Tczewskiego
1) Kociewskiemu Zespołowi Regionalnemu "Burczybas"   
     
2) Bogdanowi Wiśniewskiemu   
   
Wyróżnienia Starosty Tczewskiego
1) Chórowi Gregoriańskiemu Schola Cantorum Gymevensis,
2) Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pelplinie.

Foto: www.wp.pl (http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,title,W-nocy-z-soboty-na-niedziele-pospimy-godzine-krocej,wid,13251201,wiadomosc.html?ticaid=11274b)Dziś w nocy (z 29 na 30 marca 2014 r.) zmieniamy czas z zimowego na letni - przesuwamy wskazówki zegarów z godz. 2.00 na godz. 3.00.

Zmiany czasu mają spowodować efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. Latem standardowy czas geograficzny jest przesuwany o godzinę do przodu, więc czas aktywności człowieka jest lepiej dopasowany do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego.

Zalety i wady stosowania czasu letniego:
Stosowanie czasu letniego częściowo dostosowuje czas aktywności ludzi do czasu, kiedy Słońce znajduje się nad horyzontem. Gdy dzień trwa 12 godzin (a jasno jest na godzinę przed i po zachodzie Słońca), to w czasie zimowym będą to godziny od 5 do 19, natomiast w czasie letnim od 6 do 20. Stosowanie czasu letniego powoduje więc oszczędzanie prądu, ponieważ większość Polaków nie wstaje przed 6 i nie idzie spać o 19.

Następnym skutkiem jest zwiększone bezpieczeństwo na drogach, ponieważ kierowcy poruszają się gdy jest jasno. Z wyjątkiem tego powroty przed zapadnięciem zachodu Słońca są bardziej bezpieczne i zmniejsza się również liczba włamań do domów.

Zakładane oszczędności prądu zmniejszają się podczas 5 najbardziej ciemnych miesięcy: listopada, grudnia, stycznia, lutego i marca; później się włącza światło wieczorem, ale za to wcześniej rano. Dlatego zimą wraca się do czasu podstawowego – w Polsce czasu środkowoeuropejskiego, zwanego również zimowym.

Dla ludzi o ustabilizowanym trybie życia zmiana czasu jest męcząca i potrzebują oni kilku dni, by dostosować swój zegar biologiczny do nowych warunków – analogicznie jak przy podróżach między strefami czasowymi, chociaż w mniejszym zakresie.

Krótszy sen przy zmianie czasu może powodować zwiększoną liczbę wypadków drogowych, depresje i zawały serca.

Przeprowadzana dwa razy w Polsce zmiana czasu jest bardzo kosztowna i skomplikowana. Na przykład, w transporcie kolejowym przy odwoływaniu czasu letniego pociągi pasażerskie, które są na trasie w chwili przestawiania zegarów, muszą wydłużyć postój o co najwyżej godzinę na najbliższym posterunku ruchu lub punkcie ekspedycyjnym, na którym mają postój handlowy, aby jechać dalej zgodnie z rozkładem jazdy. Natomiast przy wprowadzaniu czasu letniego wszystkie pociągi, które są na trasie w chwili przestawiania zegarów, są opóźniane o co najmniej godzinę. Przestawienie czasu z letniego na zimowy sprawia kłopoty również w transporcie lotniczym oraz systemach informatycznych (kłopoty przeliczania przy przechowywaniu i wyświetlaniu czasu w zależności od pory roku). Aby uniknąć problemów, banki z reguły na ten czas całkowicie blokują dostęp do swoich produktów.

Nie ma zgody co do opłacalności stosowania czasu letniego – między innymi z uwagi na zmieniające się zużycie prądu każdego roku oraz zmiany zużycia prądu zależnie od pogody. W Nowej Zelandii zużycie prądu w pierwszym tygodniu po zmianie czasu zmniejszyło się o 5%; badania w USA wykazały mniejsze zużycie prądu o 1% każdego dnia. Według innych naukowców w jednym ze stanów w USA – Indianie – zmiana czasu powoduje więcej strat niż korzyści. Wyjaśniono to zwiększonym korzystaniem z klimatyzatorów i wentylatorów. W Polsce następuje przesunięcie godzin szczytu zużycia prądu.

źródło: wikipedia.pl

 

 

 

     Rok 2014 ogłoszony został uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie Rokiem Jana Pawła II. 6 czerwca 2014 r. minie 15 rocznica Jego wizyty w biskupim mieście. 27 kwietnia zostanie włączony w poczet świętych. To okazja, aby na Kociewiu przypomnieć Jego osobę, a także twórczość poetycką. 

     „Budujcie na skale” to istotny motyw homilii wygłoszonej w Pelplinie. Te słowa stały się mottem cyklu trzech koncertów poetycko-muzycznych. Odbędą się one w kwietniu (po dziewiątej rocznicy śmierci, a jednocześnie tuż przed uroczystością kanonizacyjną w Rzymie), czerwcu (w 15 rocznicę wizyty w Pelplinie) oraz październiku (w dniu św. Jana Pawła II). Każdy z koncertów składać będzie się z części filmowej (fragmenty relacji z wizyty w Pelplinie 6.06.1999 r.), części literackiej (lektura wierszy Karola Wojtyły w interpretacji aktorskich małżeństw: Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa, Elżbiety Goetel i Jerzego Dąbkowskiego, Violetty Seremak-Jankowskiej i Zbigniewa Jankowskiego) oraz części muzycznej w wykonaniu zespołu „Trio Pelplinensis”. Po każdym spotkaniu przewiduje się serwis kawowy.

Patronat medialny: TV-Pelplin

     27 marca 2014 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie (Plac Grunwaldzki 4) w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Wstęp na obrady wolny, dla wszystkich zainteresowanych.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) zatwierdzenie porządku obrad sesji
c) przyjęcie protokołu ostatniej sesji
2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.
3. Ocena realizacji uchwały Nr XXIV/198/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
4. Informacja z realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr XX/176/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin za rok 2013.
a) dyskusja
5. Informacja z realizacji zadań wynikających z utworzenia w budżecie gminy funduszu sołeckiego wraz z oceną jego funkcjonowania.
a) dyskusja
6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Pelplin odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
8. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Pelplinie
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pelplin środków stanowiących fundusz sołecki
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/401/13 rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 rudnia 2013 roku w sprawi budżetu gminy na 2014 rok
11. Interpelacje i zapytania