30 kwietnia 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbył się kolejny, wiosenny koncert w wykonaniu „Pelplińskiej Orkiestry Dętej” pod dyrekcją Tadeusza Negowskiego.

     Zebranych gości i mieszkańców miasta, z zastępcą burmistrza Tadeuszem Błędzkim i przewodniczącym Rady Miasta Mirosławem Chyłą, powitał dyrektor Ośrodka Kultury Piotr Łaga. Jak zaznaczył, koncertem Orkiestry Dętej rozpoczynamy w Pelplinie długi weekend majowy, a następnie zaprosił do udziału w „Pikniku Europejskim” 1 maja i w obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja.

     Na koncert Orkiestry przybyła grupa pań z miejscowości Koteże k. Starogardu Gd., które zrzeszone są w lokalnym Kole Gospodyń Wiejskich. Z Kołem tym muzycznie współpracuje kapelmistrz „Pelplińskiej Orkiestry Dętej”. Panie z Koteż wyróżniały się na widowni wielkim entuzjazmem, a na zakończenie koncertu w ciepłych i pełnych uznania słowach podziękowały panu T. Negowskiemu i całej Orkiestrze.

     Orkiestra rozpoczęła koncert od wykonania uwertury „Happy day”. Następnie zebrani usłyszeli marsze, polki, walce. Publiczności szczególnie podobało się wyjątkowe wykonanie „Polki” na trzy puzony (K. Kotlęga, H. Geiger, J. Rus). Kapelmistrz Orkiestry Tadeusz Negowski nie tylko pełnił rolę konferansjera, ale też krótko opowiadał o każdym z utworów i o działalności Orkiestry.

     W wyjątkowym dla Polaków czasie kanonizacji Jana Pawła II, nie mogło zabraknąć ukochanej przez Papieża „Barki”, którą zaśpiewali wszyscy zebrani na sali przy akompaniamencie Orkiestry. To miał być koniec koncertu, ale publiczność gorącymi brawami domagała się więcej. Orkiestra zagrała „Abba Ojcze” oraz kilka utworów „na bis”, w tym „Polkę” na trzy puzony.

tekst >>mok.pelplin.pl<<

comments