O tym jak wyglądał Pelplin i jego okolice przed wieloma laty, możemy dowiadywać się z licznych ilustrowanych publikacji piśmienniczych. Zupełny inny wymiar mają natomiast relacje filmowe, których - z oczywistych względów technologicznych - nie powstało wiele w XX wieku. Zobaczmy jak wyglądał Pelplin blisko 20 lat temu, w lipcowy dzień 1995 roku! Film z archiwum Jacka Zielińskiego.

comments